Ryzyko zachorowań

 

Tatuowanie ciała ze względu na to że polega na ingerencji narzędziem mechanicznym (maszynka do tatuowania) w skórę niesie za sobą ryzyko zakażenia. Podczas zabiegu możemy zostać zakażeni wirusami:
HIV – (ludzki wirus niedoboru odporności) wywołuje chorobę AIDS, dla osoby z tym wirusem, na skutek braku odporności, śmiertelny może być nawet zwykły katar. Pierwsze objawy zakażenia są bardzo podobne do objawów jakie daje grypa.
HBV – wirus zapalenia wątroby typu B, powoduje wirusowe zapalenie wątroby. Ostra postać choroby powoduje zapalenie wątroby, przewlekła często powoduje marskość wątroby i raka wątroby, który ze względu na małą skuteczność chemioterapii jest nieuleczalny.
HCV – wirus zapalenia wątroby typu C, podobnie jak HBV powoduje marskość wątroby i raka wątroby.

Jak widać tatuowanie niesie ze sobą duże ryzyko zakażeń dlatego tak ważny jest staranny wybór salonu, w którym chcemy wykonać zabieg. Przed podjęciem decyzji należy zasięgnąć informacji i opinii na temat salonu, które w późniejszym czasie mogą mieć istotne znaczenie. Ważne jest by w salonie tatuażu używano jednorazowego sprzętu (igieł, pojemniczków z barwnikiem itp.), tatuażysta powinien także używać rękawiczek jednorazowych, a gabinet powinien być sterylnie czysty.